İletişim Basında Biz Haberler&Duyurular Hakkımızda Ana Sayfa

PAZAR ARAŞTIRMASI

Bir markanın değeri, tüketicilerinin zihninde saklıdır! 

Pazar Araştırmalarının ilk ve en temel faydası,

Bu zihinlerde saklı “tüketici içgörülerini” açığa çıkartmak ve ölçmektir.

Araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bilinmeyeni öğrenmek amacıyla yaptığı sistemli çalışmaların hepsi olarak tanımlanabilir.

Pazarlama Araştırması ise

Bir ürünün ya da servisin pazarını tanımak, pazardaki faaliyetleri takip edebilmek ve kendi performansını görebilmek için yaptırdığı bilgi toplamasına, bu bilgiyi analiz etmesine ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlanmasına PAZAR ARAŞTIRMASI denir.

İşletmelerin verimli çalışma şartlarından biri de pazar araştırmasının yapılmasıdır. Bir malın üretilmesi, ucuza mal edilmesi pazar bulunamazsa bir değer ifade etmez. Üretim yapmaya karar veren bir işletmenin en önemli ve ilk işi, neyi üreteceğine, nerede ve kimlere satacağına karar vermesidir. Riski yok etmek istiyorsak önce üreteceğimiz mala pazar bulup bulamayacağımız konusunu araştırmamız gerekir. Pazar araştırması, pazarlamacının karşılaştığı ürün, Pazar ve tüketici ile ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olabilecek bilgilerin sistemli ve objektif bir şekilde toplanması ve analiz edilmesidir. Pazar araştırmasının başarılı olabilmesi iyi planlanmasına bağlıdır.

PAZARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Üretilecek mal hizmetlerin gireceği pazarın durumu, hâlihazırdaki boyutları, büyüme olasılığı ile yüzdesinin ne kadar elde edilebileceği dikkate alınarak hareket edilmelidir Ayrıca ürünün gireceği iç veya dış pazarlarda işlevli rakiplerinin durum ve tutumları, rekabet etme şartları, potansiyel talebi etkilemede kullandıkları taktik ve teknikleri de dikkatlice incelenip değerlendirilmelidir.

ÜRÜNLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Tüketicilerin gelenekleri, ekonomik durumları, yaşadıkları coğrafi, sosyal ve siyasi ortam ürünün niteliğini etkileyen faktörlerdendir. Bu yüzden pek çok ürün, tüketicilerin tercihlerine uygun üretilmektedir. Ürünün tat ve kokusu kadar, renkleri de tüketicileri ilgilendirmektedir. Ürünün boyutları, tasarımı ve stili de tüketici açısından önem arz eder. Ürünün ebat, tasarım ve stil yönünden tüketici tercihleri de araştırılmalı, araştırma sonuçlarına bağlı ürüne şekil verilmelidir. Ürün ambalajı da ürünün özellikleri kadar önemli olabilir. Bu yüzden ambalaja gereken özen gösterilmelidir.

Bunun için de pazarlamada amaca ulaştırabilecek:

 • Hangi mal veya hizmetler üretilmelidir?
 • Hangi mal ve hizmetler ne zaman üretilmelidir?
 • Üretilecek mal veya hizmetin miktarı ne olmalıdır?
 • Üretilecek mal veya hizmet nasıl olmalıdır?
 • Üretimi yapılan mal veya hizmeti kimler satın alacaktır?
 • Üretilen mal veya hizmet tüketicilerin ihtiyaçlarına ve satın alma güçlerine uygun mudur? Vb. sorulara cevap aranmalıdır.

           

TÜKETİCİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Pazarlama Araştırmaları tüketicilerin gerçek isteklerini ortaya çıkararak neyin ne kadar üretileceği, ne zaman ve nerede satılacağı gibi sorulara uygun olan en iyi cevapları bulmakla ilgili faaliyetlerdir. Ayrıca satış çabalarının kimlere ve nasıl yöneltileceği, mal ve hizmetlere ne fiyat konulacağı gibi hususlar da tüketici araştırmasının konuları arasında yer alır.

Tüketicilerin akli ve duygusal güdüleriyle, gelirlerine uygun nereden, ne ölçüde, hangi ürünleri satın aldıklarını, pazarlama faaliyetlerine ve ürüne karşı davranışlarının neler olduğunu bilmek için yapılan araştırmalara tüketici araştırması denir.

Pazarlama faaliyetlerinin amacı, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle onlara hizmet vermektir. İşletmelerin başarılı olabilmeleri  tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak mal ve hizmetleri üretmelerine bağlıdır. Bu bakımdan işletme yönetiminde tüketicileri bilmenin, onları satın almaya yönelten güdü ve davranışlarını öğrenmenin önemi büyüktür.

  Pazarlama Araştırmaları sonucu sağlanacak faydaları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 • Üretilecek ürünlere daha yaygın ve sürekli pazarlar bulunacaktır.
 • Üretim planlanacak ve üretimin sürekliliği sağlanacaktır.
 • Üretim kapasitesi ve verimlilik artırılacaktır.
 • Pazarlama hizmetleri ucuzlatılacak ve yaygın hale getirilecektir.
 • Ürün standartlaştırılacak ve kalite yükseltilecektir.
 • Ürünlerin kalite ve hijyenik nitelikleri kontrol altına alınacaktır.
 • Tüketiciye kaliteli, ucuz ve bol ürün sağlanacaktır.
 • Ürünler pazarlarda devamlı bulunacaktır.
 • Olumsuz rekabet ve karaborsa ortadan kaldırılacaktır.
 • Yeni depolama ve taşıma potansiyeli yaratılacaktır.
 • Aracılar daha iyi hizmet verir hale getirilecektir.

Yani kısaca Araştırma 

 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Daha yüksek müşteri sadakati
 • Doğru pazarlama
 • Satışta artış dolayısıyla büyüme
 • Pazar payı artışı
 • Yüksek kar

Adres: Şair Eşref Bulvarı No:77 Dai:13 Alsancak / İzmir

Telefon: 0 232 421 33 72

E-posta: integral@integralarastirma.com