İletişim Basında Biz Haberler&Duyurular Hakkımızda Ana Sayfa

HAKKIMIZDA

İNTEGRAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ŞİRKETİ 2006 yılında Ege bölgesinde Pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmalar yapmak için kurulmuştur.  Aynı zamanda Türkiye deki araştırma şirketlerinin ege bölge temsilciliğini de yapmıştır.

İLKEMİZ; Bilimsel-objektif araştırma kurallarına bağlı çalışmayı ve etik değerlerle ilerlemeyi öncelikli ilkesi olarak belirlemiştir.

HEDEFİMİZ; Yaptığımız işin, kişi ya da kuruluşlara doğru bir yol haritası çizmek olduğunun farkındalığıyla sonuçları kullanılabilir araştırmalar yaparak hizmet verdiğimiz ve beraber çalıştığımız firmalara en iyi çözüm ortağı olmak.

NEDEN BİZ?

Kurum içi ve dışı uyum mükemmel görünse bile, mutlaka bölümler ya da kişiler arasında bir takım anlaşmazlıklar veya çok yakın ilişkilerin kapattığı bazı durumlar gerçeği görmenizde ciddi engel teşkil etmektedir.

Tarafsız bir kurum olarak İntegral Araştırıma, bu gibi kurum içi bölümsel ya da kişisel sürtüşmelerden etkilenmez. Yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği verilerin analizi yapıp objektif değerlendirmeler doğrultusunda durum değerlendirmesi yapar.

Araştırmanın güvenirliği bilgi toplama aşamasında bilimsel ölçütlere göre toplanması ve objektif toplayabilen bir ekip oluşturmakla mümkündür. Uygulama Sürecinde Ekip Çalışması Ve Yerinde Kontrol Mekanizmaları en üst düzeyde tutarak verinin toplanması aşamasında güvenirliği etkileyen olumsuz tüm etkenleri yok ediyoruz. Tüm Türkiye de aynı kurallarla çalışıp en sağlıklı çözümleri sunmaktayız.

Ege bölgesi kendi ekiplerimizle

 SİYASAL ARAŞTIRMALAR

Seçmen Eğilimi
Seçmen Tutum ve Davranışı
Siyasi Gündem
Yerel Yönetimler Tercih Sebepleri
Yerel Yönetim Aday imajı

KURUMSAL ARAŞTIRMALAR
Belediye Hizmetleri Ölçümü
Meslek Odaları
Sivil Toplum Kuruluşları

PAZAR ARAŞTIRMALARI
Müşteri Memnuniyeti
Tüketim Tercih Sebepleri
Tedarikçi Perakendeci Memn.
Rakip ve Konum
Pazar Analizi
Fiyat ve Marka
Hizmet Ölçümü

MEDYA ARAŞTIRMALARI
Medya İzlenirlik
Medya Kanallar Tercih Sebepleri
Medya Güvenirlik

 

 • Kurumsal Strateji Belirleme
 • Kurumsal Durum Değerlendirmesi
 • Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 • Karar Süreçlerinin ve İş Süreçlerinin Analizi
 • Organizasyonel Yapının Yeniden Kurulması
 • Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması
 • İş Süreçlerinin Yeniden Kurulması
 • Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması
 • Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi
 • Değişim Yönetimi
 • Projelerin Hayata Geçirilmesine Yönelik Uygulama Danışmanlığı
 • Kurumsal Yapı, Sistem ve İşlevlerin ISO9000 Standartları ile Uyumlandırılması

 

NE İŞ YAPAR?

 • Müşteriye bilgi sağlamak
 • Müşterinin sorunlarını çözmek
 • Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapmak
 • Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunmak
 • Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlamak
 • Müşteri çalışanlarının önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlamak
 • Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlamak
 • İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırmak

SONUÇTA NE OLUR?

 • Rekabet gücünü arttırır.
 • Uluslararası pazarlara hazırlar.
 • İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
 • Maliyeti azaltır.
 • Ciroyu arttırır.
 • Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
 • Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 • Finansal kaynak alanlarını arttırır.
 • Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
 • Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
 • Fizibilite çalışmaları hazırlar.
 • Verimliliği arttırır.
 • Vergi yükünü azaltır.
 • ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar.
 • İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
 • Bilgi sistemlerini geliştirir.

Kuruluşların yönetim geliştirme temelli ihtiyaçlarına; bilgi, beceri, yöntem ve deneyimlerimizle özgün çözümler sunmak ve rekabet başarısında köprü olmaktır.

Adres: Şair Eşref Bulvarı No:77 Dai:13 Alsancak / İzmir

Telefon: 0 232 421 33 72

E-posta: integral@integralarastirma.com