İletişim Basında Biz Haberler&Duyurular Hakkımızda Ana Sayfa

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun nabzını tutmak,toplumun tutum ve kanaatlerini ölçmek,sosyal ve siyasal grupların tutum ve davranışlarında meydana gelen değişimleri izlemek belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler.

Kamuoyu araştırması, bu bilgiyi edinmenin bir yoludur.

19. yüzyılda, biri Fransa’da öbürü İngiltere’de yapılan iki araştırma en eski kamuoyu araştırmalarıdır. Bunlardan Fransa’da yapılan ve amacı işçi sınıfının, öbürü ise Londra’da yaşayan yoksul halkın yaşam koşullarına ilişkin bilgi edinmekti.

KAMUOYU YOKLAMASI

Genellikle seçimlerden önce halkın kime oy vereceğini araştırmak amacıyla kamuoyu yoklaması yapılır. Siyasal partiler bu gibi yoklamalardan yararlanarak seçmenlerin eğilimlerini öğrenir.

Karmaşıklaşan kent yapısı ve kentli taleplerindeki değişimleri bilimsel yöntemlerle izlemek, genel ve yerel yönetimlerin hem daha etkin ve verimli hizmet üretimine hem de belli ölçüde halkın eğilimlerini dikkate almak açısından demokratikleşmeye katkı yapmaktadır.

ABD’li George Gallup 1930’larda örneklem yöntemiyle ilk yaygın kamuoyu yoklamasını gerçekleştirdi. 1936’da ayrı ayrı yapılan üç kamuoyu yoklamasında da Franklin D. Roosevelt’in seçileceği sonucu çıktı. Bu tahminin doğrulanması, kamuoyu yoklamalarına halkın güven duymasını sağladı.

KAZANIMLARI

Kamuoyu Araştırmaları

Sosyal durum haritasını ve farklılıklarını ortaya koyarken halkın beklentilerini ve beklenti değişimlerini izleme imkânı sunmaktadır.

Mahalle bazlı yapılanma ve iletişim yapısı halkın beklentilerinin öğrenilmesi açısından fırsatlar yaratarak belediyelerin çağdaş yönetişim yapısını oluşturmada kolaylık sağlamaktadır.

Kentin sosyal yapısının ve sürekli iletişim yapısının görünür hale getirmesi nedeniyle, belediyenin kent planlama çalışmalarına yol gösterecek demografik ve sosyal veriler ortaya koymaktadır.

Adres: Şair Eşref Bulvarı No:77 Dai:13 Alsancak / İzmir

Telefon: 0 232 421 33 72

E-posta: integral@integralarastirma.com